Back

Địa chỉ liên hệ

126, Nguyễn Thiện Thành, P5, TP. Trà Vinh, Trà Vinh

Thông tin liên hệ

Mobile: 0919.583.693
Hotline: 0294.3865.088
Email: rdi@tvu.edu.vn

Thời gian làm việc

Ngày làm việc: Monday - Friday
Sáng: 07:00 - 11:00
Chiều: 13:00 - 17:00
Liên hệ