Back

Ngành Luật

Giới thiệu chung

Luật là ngành học “HOT” với cơ hội nghề nghiệp rộng mở, từ luật sư đến cố vấn pháp lý, trong cả cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ. Tận dụng lợi ích của học từ xa và nhận bằng Đại học, trang bị cho mình kiến thức pháp luật sâu rộng và kỹ năng quan trọng để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Luật.

Chương trình sẽ giúp bạn!

Ưu điểm nghành Luật

Cử nhân chuyên ngành Luật có thể tham gia vào nhiều vai trò khác nhau trong xã hội, chẳng hạn: thẩm phán, luật sư, kiểm sát viên, chấp hành viên, công chứng viên, điều tra viên hoặc chuyên viên pháp lý.

Cơ hội nghề nghiệp đa dạng trong tương lai.

Tiềm năng thu nhập cao và ổn định.

Có được khả năng tư duy phân tích và logic.

Nhận được sự tôn trọng trong xã hội.

Hiểu biết về hệ thống pháp luật và quyền lợi liên quan.

Cơ hội việc làm

Luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên.

Công chức nhà nước trong các cơ quan Nhà nước.

Pháp chế doanh nghiệp.

Chấp hành viên, Thư ký tòa án, Quản tài viên, Báo cáo viên pháp luật, Thư ký luật sư,…

Giảng viên luật.

Liên hệ